Våren 2021

På grund av rådande restriktioner med anledning av Covid-19 kommer Uppsala Filatelistförening inte att ha någon mötesverksamhet under första halvåret 2021. Om Du är intresserad och vill få information och kallelser från oss så meddela Ulf Rick på e-post ulf.rick@gmail.com eller telefon 018-224046.

Pandemi eller inte en demokratisk förening måste ha ett årsmöte. Men som så många andra föreningar kommer vi i år att anordna ett digitalt möte. Det innebär att årsmöteshandlingarna publiceras på hemsidan samt skickas ut i ett mail till föreningens medlemmar. Som en del av detta kommer ett förslag på årsmötesprotokoll som anses justerat om ingen protest föreligger.

Du som bytt mail-adress eller aldrig lämnat oss Din adress måste därför snarast höra av Dig till ulf.rick@gmail.com.

Vårens möten 2020

Lokal: Sensus lokaler i Kanikenhuset, Västra Ågatan 16, plan 5. Hiss finns i huset från gårdssidan källarplan upp till plan 5
Tid: Måndagar kl. 18.00 – 21.00

Mötesdagar våren 2020:

20 januari    Postala rutter till holländska Västafrika – Sven Påhlman

10 februari   Post-Philately – Giselher Naglitsch

9 mars      Brev och dokument med anknytning till 2:a världskriget – Jan-Olof Edling

30 mars      MÖTET INSTÄLLT

20 april      MÖTET INSTÄLLT

11 maj        MÖTET INSTÄLLT

Mötesförhandlingar 18.30 och därefter auktion. Automatkaffe och kaffebröd mot en frivillig donation.

Vårens möten 2019

Lokal: Sensus lokaler i Kanikenhuset, Västra Ågatan 16, plan 5. Hiss finns i huset från gårdssidan källarplan upp till plan 5
Tid: Måndagar kl. 18.00 – 21.00

Mötesdagar våren 2019:

14 januari    Peter Lorentzon om 20 på 30-feltrycket

4 februari   Lars Westerberg om Helikopterpost

25 februari     Margareta von Bahr: En open-samlares vedermödor, baserat på hennes exponat om spetsar.

18 mars     Erik Hamberg   ”Lördagsutdelning – en försvunnen posttjänst”.

8 april        Tomas Karlsson  Från brevkort till vykort. Posthistoria 1869-1907

29 april 

20 maj   Erik Widerlow om Islands Alltingsserie 1930

Mötesförhandlingar 18.30 och därefter auktion. Kaffe och kaffebröd mot en frivillig donation.