Uppsala Filatelistförening

(UFF) har 100-åriga anor. Föreningen har varit en lokalförening inom Sveriges Filatelistförening sedan den 25/10 1904, men som förelöpare verkade Uppsala Filatelistklubb (UFK) som enligt uppgift grundades redan 1890. Efter en tynande tillvaro på 30– och 40-talet bildades nuvarande UFF 1948 och medlemsantalet har gått upp. För närvarande har föreningen c:a 80 medlemmar.

Vi har regelbundna föreningsmöten i regel var tredje vecka, med uppehåll under sommaren. Vid varje möte har vi en auktion, urvalssändningar (om distributionen fungerat), föredrag, kortare presentationer, diskussioner och byteshandel medlemmarna emellan. För att få ett varierat program är det vår målsättning att så många som möjligt besöker våra möten. Vi har tidigare också haft en studiecirkel och ett antal studiebesök. Intresse för olika utbildningsprogram finns också.

Eftersom verksamheten står och faller med medlemmarna är det viktigt att värna dessa men också att värva nya medlemmar. Du har möjlighet att bli medlem i UFF om du fyllt 18 år.

Föreningen ingår i Sveriges Filatelist Förbund (SFF) och den lokala avgiften är för närvarande 100:-/år. Ett sätt att komma i kontakt med oss är att besöka ett möte, där du kan få träffa andra samlare och formalia kan ordnas.

Skolverksamhet

Erik Knutsson och Anders Olason har under våren 2017 varit ute i två skolor för att introducera frimärken i undervisningen på mellanstadiet. Här är Eriks artikel i SFF-Filatelisten

Möten

Se kalendariet för aktuella mötestider
Lokal: Katedralskolan, ingång L1
Tid: 18:00

Vill du veta mer kontakta:

     
Ulf Rick 018-224047 Ulf.Rick@gmail.com