Samlingar

Vill Du se ett antal samlingar skall Du gå in på länken http://netex.se. Är Du bara intresserad av samlingar upplagda av medlemmar i Uppsala Filatelist-Förening är länken http://netex.se/category/foreningsgalleri/uppsala-filatelistforening/

Mycket nöje!